WACHTDIENST    

HUISARTS   

Vanaf vrijdagavond (avond voor feestdag) 19 u tot maandagochtend (ochtend na feestdag) 8u.

kan u terecht in de huisartsenwachtpost NOORDRAND naast spoed KLINA, zonder afspraak.
Kan patiënt zich om medische redenen niet verplaatsen, dan kan u een huisbezoek vragen op 03.650.52.53

APOTHEEK

0900/10.500*             *€ 0,50 / minuut
of via website  www.geowacht.be

TANDARTS

Tijdens weekends en op wettelijke feestdagen, voor noodgevallen:
centraal oproepnummer          0903.39969*      *€ 1,50 / minuut